Klaudyna Żołnierek

Klaudyna Żołnierek

Naukę gry na gitarze rozpoczęła w wieku 9 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie. Ukończyła studia I stopnia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie gitary K. Pełecha. W tym okresie zaczęła interesować się muzyką lutniową i dawnymi instrumentami. Na tej samej uczelni rozpoczęła naukę gry na lutni pod kierunkiem A. Biruli. Ukończyła studia I stopnia z wyróżnieniem, obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Wciąż doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w kursach mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych pedagogów z całego świata.

Prowadzi bogatą działalność koncertową - jako solistka, w duecie AbsoLutes z Marią Wilgos oraz w większych zespołach kameralnych i orkiestrach. Jej repertuar obejmuje muzykę od renesansu do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji na lutnię barokową i teorbę (S. L. Weiss, R. de Visée i inni).