Muzyka w obozach zagłady

Jest to niezwykły koncert podczas którego przedstawiamy utwory komponowane i wykonywane w hitlerowskich obozach zagłady. Scenariusz koncertu oparty jest na bezpośredniej relacji świadka tamtych czasów - Tovy Ben Zvi, więźniarki getta łódzkiego, obozu w Auschwitz
Podczas koncertu prezentowane są archiwalne zdjęcia zgromadzone w Muzeum Auschwitz Birkenau oraz w instytucie Yad Vashen w Jerozolimie. Muzyce granej z tych samych nut, z których grali więźniowie orkiestry w Auschwitz towarzyszą wywiady z ocalałymi zarejestrowane specjalnie dla potrzeb koncertu w Izraelu.
aparat wykonawczy: orkiestra kameralna, chór, skrzypce, trąbka i akordeon solo
czas trwania: 58 minut
uwaga - koncert dostępny w angielskiej i niemieckiej wersji językowej koncert przeznaczony dla widzów od 16 roku życia